Obnova a záchrana dat

Obnova dat

Provádí se při softwarovém poškození na datovém nosiči(HDD, DVD, Flashdisk atd.)

Záchrana dat

Provádí se při hardwarovém poškození datového nosiče(Paměťové karty, CD, Blue-ray)

Jak poznáveme že potřebujeme zachránit data?

Příčin poškození datového nosiče vedoucí k záchraně nebo obnově dat může být mnoho.

  • pevný disk se netočí nebo je jeho chod doprovázen nestandardními zvuky
  • počítač pevný disk nebo jiné datové médium nedetekuje
  • datové soubory či adresáře na disku nelze přečíst, otevřít nebo obsahují nesmyslné údaje
  • operační systém nenabíhá nebo je nestabilní
okraj